Xyngular politika vrátenia peňazí

Popis Xyngular politiky vrátenia peňazí a možností, ako sa stať súčasťou pracovnej príležitosti bez rizika.

Pravidlá výmeny výrobkov

 1. Spoločnosť vymení výrobky, pokiaľ vrátené výrobky sú poškodené od odoslania, alebo sú nesprávne odoslané.
 2. Len čo to bude možné, budú vrátené výrobky nahradené nepoškodenými výrobkami. Avšak keď výmena nie je možná, spoločnosť si vyhradzuje právo vydať kredit spoločnosti vo výške sumy za vymieňané výrobky.
 3. Na výmenu výrobkov je potrebné byť plne v súlade s týmito pravidlami: Žiadosť o výmenu musí byť podaná na neotvorené výrobky do tridsiatich dní od zakúpenia;

Pred začatím výmeny je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu spoločnosti na výmenu. Zákaznícke oddelenie spoločnosti vám bude dávať pokyny na správny postup pri vrátení výrobkov (1-801-756-8808);

Politika vrátenia peňazí

 1. Spoločnosť má 100% záruku spokojnosti počas prvých 30 dní a navráti 100% z nákupnej ceny za toto obdobie. Po 30 dňoch od dátumu objednávky spoločnosť vráti 90% ceny, zníženej o provízie, na neotvorené, neupravené, spätne predajné a spätne preskladniteľné výrobky a predajné pomôcky vyrábané a predávané spoločnosťou, ktoré sú vrátené do dvanástich mesiacov od dátumu objednávky distribútorom, ktorý zakúpil výrobky alebo predajné pomôcky od spoločnosti. Pre účel spoločnosti pre správne navrátenie uplatnených provízií na vrátené výrobky je dôležité zachovať pôvodné predajné číslo objednávky z faktúry. Toto číslo musí byť poskytnuté spoločnosti v čase podania žiadosti o vrátenie peňazí. Aktuálna podoba vrátenia peňazí (t.j., kredit spoločnosti, návrat peňazí na kartu, atď.) bude založená na pôvodnom spôsobe platby.

  Na akékoľvek ďalšie objednávky vykonané po prvotnej objednávke majú nárok na vrátenie 90% peňazí, pokiaľ sú neotvorené nezastaralé, predaja schopné, a vrátené do 12 mesiacov od objednávky.
 2. Na získanie kompenzácie za vrátené výrobky, alebo predajné pomôcky, musí distribútor vyhovovať týmto podmienkam:

  1. získať autorizáciu vrátenia tovaru (AVT) číslo od spoločnosti pred vrátením výrobkov alebo predajných pomôcok do spoločnosti. Číslo AVT je možné získať buď telefonicky alebo písomne a aktuálne vrátenie zásielky musí obsahovať AVT číslo;
  2. pri získavaní AVT čísla, spoločnosť poskytne distribútorovi správne postupy a miesto pre vrátenie výrobkov alebo predajných pomôcok. Všetky poštové náklady spojené s vrátením tovaru musia byť uhradené distribútorom;
  3. všetky výrobky alebo predajné pomôcky odoslané do spoločnosti bez predchádzajúceho oprávnenia, nebudú kvalifikované ako nárok na vrátenie peňazí a budú vrátené späť k distribútorovi na distribútorove náklady;
  4. tieto postupy vrátenia peňazí sa môžu líšiť v rôznych právnych systémoch, kde sú požiadavky spätného odkúpenia stanovené zákonom. Platné právne predpisy v mieste, kde dochádza k pôvodnému alebo spätnému nákupu, môžu určovať podmienky politiky vrátenia peňazí; a
  5. spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od distribútora vyplatenie províznych platieb vyplatených distribútorom za výrobky vrátené distribútorskou predajnou organizáciou. To je možné dosiahnuť buď prostredníctvom kontaktu s distribútorom a dohodnutí sa na priamom vrátení, alebo zrážkou zo súčasných alebo budúcich províznych platieb. Táto politika zahŕňa všetky kompenzácie, ktoré sú povolené podľa politiky vrátenia peňazí spoločnosti. Politika vrátenia peňazí je rozšírená tak, ako to vyžaduje platný zákon a prípady, v ktorých distribútor pochybil, skresľoval, alebo iné, zmierňujúce podmienky vyžadujúce distribútorské kompenzácie, okrem toho ako je uvedené v politike vrátenia peňazí, budú posudzované na základe nezávislých posudkov.
  6. spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od distribútora vrátenie provízií vyplatených distribútorovi, keď návrat výrobkov zakúpených distribútorom znižuje distribútorský osobný predaj tak, že požadovaný minimálny osobný predaj na príjem provízií nie je splnený za dané provízne obdobie, kedy boli provízie distribútorovi vyplatené.

Táto politika platí iba v prípade, že si produkty objednáte online priamo od firmy a nie pomocou nákupného košíka!