Obchodné podmienky

Táto stránka popisuje vyhlásenia, obchodné podmienky a ochranu súkromia na tejto webovej stránke.

Webová stránka HealthInEurope.eu je prevádzkovaná nezávislým Xyngular distribútorom a slúži iba na informatívne účely. Všetky texty, dokumenty, obrázky, videá a iné propagačné materiály publikované na stránke HealthInEurope.eu slúžia výlučne na informačné účely a prevádzkovateľ webstránky nenesie žiadnu zodpovednosť za neporozumenie textom, vrátane nesprávnych domnienok alebo iných nesprávnych informácií alebo charakterov. Pre originálne znenie textov, popisov produktov a propagačných materiálov prosím, navštívte stránku spoločnosti Xyngular Corporation na adrese www.xyngular.com

Akékoľvek texty publikované na webstránke HealthInEurope.eu nie je povolené kopírovať alebo inak šíriť bez písomného povolenia prevádzkovateľa HealthInEurope.eu

Vyhlásenia

Xyngular o svojich výživových produktoch neprehlasuje nič iné ako ich skvelú kvalitu a čistotu. HealthInEurope.eu nevyhlasuje, že tieto produkty „liečia“ akúkoľvek chorobu. Produkty sú vyvinuté tak, aby dávali telu výživu, ktorú potrebuje pre svoje dlhodobé zdravie a dobrý pocit.

Príbehy o finančných úspechoch na ktoré odkazujeme sú len ukážkou toho, čo je možné pomocou Xyngular príležitosti dosiahnuť. Akékoľvek zárobky závisia na individuálnej snahe, oblasti pôsobenia (miesta bydliska) a času, ktorý venujete svojím nezávislým Distribútorom.

Odkazy na stránky tretích strán

Všetky odkazy na stránky tretích strán nájdené na tejto webstránke umožňujú opustiť webstránku HealthInEurope.eu. Odkazované webstránky nie sú príbuzné alebo pod správou HealthInEurope.eu a teda HealthInEurope.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah publikovaný na odkazovaných webstránkach alebo akýchkoľvek iných odkazoch na odkazujúcej stránke. HealthInEurope.eu poskytuje tieto odkazy iba ako vymoženosť a nepotvrdzujú vyhlásenia publikované na webstránke HealthInEurope.eu.

Zaznamenávanie údajov

Ako každá iná webstránka, HealthInEurope.eu vždy, keď niekto navštívi webstránku zaznamenáva určité informácie. S každou zobrazenou stránkou náš webserver zaznamenáva IP adresu, operačný systém, verziu prehliadača a názov stránky, ktorá bola zobrazená. Používame sledovaciu službu tretej strany, ktorá používa sledovacie technológie na sledovanie neosobných informácií o návštevníkoch webstránky. Tieto informácie nie sú nalinkované na žiadneho špecifického užívateľa a sú použité výlučne na zlepšovanie webstránky HealthInEurope.eu.

Cookies

Cookies sú malé kúsky informácii, ktoré sú ukladané vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača. HealthInEurope.eu používa cookies výhradne na unikátne identifikovanie užívateľov a zabezpečenie ich osobných informácií. Radšej ako ukladať informácie na webstránke HealthInEurope.eu, cookies sú ukladané vo vašom počítači a sú aktivované iba keď navštívite webstránku HealthInEurope.eu. Akceptovaním cookies z HealthInEurope.eu, vaše súkromie a bezpečnosť nie sú prezradené. Nikto nemá k týmto informáciám prístup okrem HealthInEurope.eu

Sledovacie technológie tretích strán

Niektorí z našich obchodných partnerov na svojich webstránkach používajú cookies. K týmto cookies nemá HealthInEurope.eu prístup a ani žiadnu kontrolu.

Zmeny v našej ochrane súkromia a/alebo vyhláseniach

Používaním webstránky HealthInEurope.eu súhlasíte so zbieraním a použitím informácií HealthInEurope.eu ako je popísané v tejto ochrane súkromia. Ak sa rozhodneme upraviť našu ochranu súkromia, zmeny zverejníme v tejto ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo ochranu súkromia kedykoľvek zmeniť, tak prosíme o jej častú kontrolu.

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ HealthInEurope.eu rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje zákazníkov. Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ e-shopu www.HealthInEurope.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Na základe uvedeného zákona plynie prevádzkovateľovi e-shopu aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, že pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytne prevádzkovateľ e-shopu nevyhnutne potrebné údaje externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky (meno a dodacia adresa, prípadne mobilný telefón).

Prevádzkovateľ HealthInEurope.eu si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Pravidlá používania z Xyngular Corporation

Bezpečnosť objednávky

Objednávanie zo stránky www.xyngular.com je bezpečné Webserver kryptuje vaše informácie o kreditnej karte do kódu, ktorý nie je možné počas prechádzania internetom prečítať. Každý server je za zabezpečený vlastným SSL certifikátom, ktorý je vydaný/podpísaný VeriSign.

Všeobecné otázky a odpovede:

Q: Ako si môžem overiť, že SSL je v činnosti?

A: Použite nasledujúce overovacie možnosti:

  • Internet Explorer: Skontrolujte, aby na stránke, ktorá prijíma Vašu úverovú kartu, bola zobrazená ikona zámky. ALEBO: Na poli stránky, ktorá prijíma Vašu úverovú kartu, kliknite pravý tlačidlom myši. Bude zobrazené menu. Kliknite na Vlastnosti (dolu menu) a otvorí sa stránka. Skontrolujte, aby bolo označené pole Spojenie pre aktiváciu kódovania SSL.
  • Netscape: Skontrolujte, aby na stránke, ktorá prijíma Vašu úverovú kartu, bola zobrazená ikona zámky. ALEBO: Na poli stránky, ktorá prijíma Vašu úverovú kartu, posuňte kurzor na pole Vstupu s bezpečným prístupom stránky a kliknite pravé tlačidlo myši. V menu kliknite opciu Prezrieť si informáciu. Objaví sa dialógové okno pre označenie poľa aktivácie kódovania SSL.

Viac o Obchodných podmienkach, ochrane súkromia, politike vrátenia peňazí a bezpečnosti sa môžete dočítať na stránke spoločnosti www.xyngular.com